This text is replaced by the Flash movie.
POŽÁRNÍ OCHRANA - PREVENCE

  Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
   • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
   • požární řády požárně nebezpečných pracovišť
   • požární poplachové směrnice
   • evakuační plány textová a grafická část
   • dokumentace zdolávání požáru
   • řád ohlašovny požáru

Kontakt:

Ing. David Doležal
789 73 Úsov
tel: +420 605 919 084
fax: +420 583 435 098
email: ddolezal "zavinac" as-po "tecka" eu
Úvod | Požární ochrana | Bezpečnost práce | Ekologie