This text is replaced by the Flash movie.
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - Identifikace a hodnocení pracovních rizik
  - Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP
  - Provádění prověrek BOZP dle Z 262/2006 Sb., ZP
  - Odborné poradenství v BOZP
  - Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP ( pracovní doba, pracovní smlouvy a pod. )
  - Vstupní školení zaměstnanců BOZP
  - Periodická školení zaměstnanců BOZP
  - Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP
  - Zpracování dokumentace BOZP
   • organizační směrnice
   • provozní řády a směrnice
   • pracovní instrukce a postupy
   • zpracování směrnice, normativu a osobních listů OOPP
   • dokumentace pracovních úrazů – kniha úrazů, postup při a po úrazu
   • traumatologický plán -pokyny první pomoci + obsah lékárničky
   • zpracování harmonogramu provádění revizní činnosti a údržby
  - Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
  - Šetření pracovních úrazů
  - Jednání s orgány státního odborného dozoru


Úvod | Požární ochrana | Bezpečnost práce | Ekologie