This text is replaced by the Flash movie.
O NÁS

Zabýváme se komplexním zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a řešením problematiky požární ochrany. V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, kategorizaci prací, školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců, zajišťujeme odborná školení v oblasti BOZP, školení první pomoci, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce, řešení pracovních úrazů a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními a normativními požadavky v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany BOZPa PO. V rámci požární prevence začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí a zajistíme následné zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do příslušné kategorie, školení požární ochrany zaměstnanců, školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, školení obsluhy ohlašovny požáru. Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím odborně způsobilých osob.p Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.


Kontakt:

Ing. David Doležal
789 73 Úsov
tel: +420 605 919 084
fax: +420 583 435 098
email: ddolezal "zavinac" as-po "tecka" eu
Úvod | Požární ochrana | Bezpečnost práce | Ekologie