This text is replaced by the Flash movie.
EKOLOGIE

    - Poradenství v oblasti ekologie
    - Zpracování havarijního plánu pro případ úniku nebezpečných látek
    - Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
    - Označení odpadů
    - Pravidla pro pracoviště, pro látky žíravé a toxické (C,T,T+)


Úvod | Požární ochrana | Bezpečnost práce | Ekologie