This text is replaced by the Flash movie.
POŽÁRNÍ OCHRANA - PREVENCE

  - Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  - Stanovení podmínek požární bezpečnosti
  - Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  - Odborné poradenství v PO
  - Vstupní školení zaměstnanců PO
  - Periodická školení zaměstnanců PO
  - Periodická školení vedoucích zaměstnanců PO
  - Odborná příprava preventivních požárních hlídek
  - Odborná příprava preventistů PO
  - Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
   • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
   • požární řády požárně nebezpečných pracovišť
   • požární poplachové směrnice
   • evakuační plány textová a grafická část
   • dokumentace zdolávání požáru
   • řád ohlašovny požáru
  - Jednání s orgány státního odborného dozoru


Úvod | Požární ochrana | Bezpečnost práce | Ekologie